Privacy Verklaring MLC-1.3 Versie Januari 2023

Deze Privacy Verklaring beschrijft hoe Myleasecar B.V. omgaat met persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen als er een (mogelijke ) klantrelatie is en van natuurlijke personen die bijvoorbeeld werknemer, bestuurder of vertegenwoordiger zijn (mogelijke) zakelijke klanten.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van privacy en beveiligen van persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal dan ook altijd worden nageleefd door Myleasecar B.V.

Doelen gegevensverwerking

Myleasecar B.V. zal persoonsgegevens van klanten alleen gebruiken voor haar dienstvelening. De volgende doelen zijn door Myleasecar B.V. vastgesteld:

 • Het beoordelen en accepteren van klanten

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inclusief het afwikkelen van betalingsverkeer inzake lease.

 • Informatieverschaffing , inclusief het uitvoeren van analyses voor productontwikkeling en managementrapportages.

 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten om een relatie tot stand te brengen of te beheren

Verwerken van persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken doordat u gebruikt maakt van onze dienstverlening of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Voor en achternaam

 • Adres en Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • Geslacht

 • Email

 • Geboortedatum en geboorteplaats

 • BSN nummer – IBAN nummer

Recht op inzage, correctie, verwijdering gegevens

Klanten kunnen een overzicht ontvangen van persoonsgegevens die door Myleasecar B.V. zijn verwerkt. Ook heeft men recht om gegevens te laten corrigeren of zelfs te laten verwijderen. Dit doet men door een brief te sturen naar:

Myleasecar B.V. De Grote Elst 54 5246 JR Rosmalen

Hierbij moet een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs mee worden gestuurd.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Myleasecar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan echt noodzakelijk is om deze te gebruiken voor de doelen waar ze voor zijn verzameld.

Klachten

Klanten die niet tevreden zijn over hoe Myleasecar B.V. met persoonsgegevens omgaat, kunnen hiervoor een klacht indien bij Autoriteit Persoonsgegevens. Zij vragen u vriendelijk om in uw correspondentie uw telefoonnummer te vermelden zodat in geval van aanvullende vragen of uitgebreidere uitleg men snel contract met u kan worden opgenomen.

Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374
2509 AJ Den Haag