Wagenparkbeheer door Myleasecar

Het bezitten en beheren van een wagenpark brengt bepaalde risico’s met zich mee, zoals waardevermindering van voertuigen, technische problemen, ongevallen en aansprakelijkheid.

Door het wagenparkbeheer uit te besteden aan ons, kunt u deze risico’s deels overdragen aan Myleasecar, die vaak verantwoordelijk is voor het beheer van technische problemen, verzekeringen en ongevallen.

Wagenparkscan

Myleasecar biedt u de mogelijkheid uw wagenpark eens goed onder de loep te nemen. Vervolgens brengen wij exact de kostenbesparingen voor uw organisatie in kaart en beoordelen of het nog voldoet aan de mobiliteitsbehoeften.

Zo krijgt u inzicht in eventuele knelpunten en/of besparingsmogelijkheden voor uw wagenpark.

Grip op uw kosten

Het beheren van een wagenpark vereist aanzienlijke administratieve inspanningen, zoals het bijhouden van verzekeringen, onderhoudsplanning, belastingen en boekhouding. Door dit uit te besteden kunt u zich richten op uw kernactiviteiten en profiteren van de expertise van ons in wagenparkbeheer.

Voordelen wagenparkbeheer

Management rapportage

Met managementrapportages geeft Myleasecar u pro-actief inzicht in de gebruik- en verbruikskosten van uw wagenpark. We brengen overzicht in onder andere het brandstofverbruik, schade, uitloop en total cost of ownership. Daarnaast maken we duidelijke afspraken om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen.